28 November 2011

Doa Wudhu

Doa untuk wudhu dibagi menjadi 3 bagian, yaitu doa sebelum berwudhu, doa ketika berwudhu, dan doa selesai berwudhu. Adapun hukumnya doa wudhu ini adalah sunat.

Doa Sebelum Berwudhu
Allahumaghfir lii dzanbii wa wassi' lii fii  daarii wa baarik lii fii rizqii
Ya Allah, ampunilah dosaku, lapangkanlah rumahku, dan berkahilah rezekiku.


Doa Ketika Berwudhu
Doa doa ini dilakukan ketika kita sedang membasuh anggota tubuh kita dalam wudhu

Ketika Membasuh Kedua Telapak Tangan
Allahumma innii as-alukal yumnaa wal-barakata wa a-'uudzu bika minasy-syu'mi wal-halakati
Ya Allah, aku memohon kepadaMU kebaikan ibadah dan keberkahan, dan aku berlindung kepada-MU dari keburukan dan kerusakan.

Ketika Berkumur
Allahummasqinii min haudhi nabiyyika Muhammadin shallalahu 'alaihi wa sallama ka'san laa azhma-u ba'dahu abadan.
Ya Allah, beri minumlah kami dari air telaga Nabi-Mu Muhhamad Saw. Satu gelas yang tidak akan haus selamanya.

Ketika Mencuci Hidung
Allahumma innii a'uudzu bika min rawaa-ihin-naari wa suu-id-daari
Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari bebauan neraka dan keburukan rumah

Ketika Membasuh Muka
Allahumma bayyidh wajhii yauma tabyadhdhu wujuuh wa taswadu wuujuh.
Ya Allah, putihkanlah wajahku pada hari ketika wajah wajah putih (berseri) dan wajah wajah menjadi hitam legam (yakni pada hari kiamat)

Ketika Membasuh Tangan Kanan
Allahumma'thinii kitaabii bi yamiinii wa haasibnii hisaaaban yasiiran.
Ya Allah, berikanlah kitabku dengan tangan kananku, dan hisablah aku dengan hisab yang ringan.

Ketika Membasuh Tangan Kiri
Allaahumma laa min waa tu'thinii kitaaabii bi syimaalii wa laa raa-i zhahrii.
Ya Allah, janganlah Engkau berikan kitabku pada tangan kiriku, dan janganlah pula dari belakang punggungku

Ketika Mengusap Kepala
Allahumma harrim sya'rii wa basyarii 'alan-naari wa azhil-lanii tahta 'arsyika yauma laa zhilla illaa zhilluk
Ya Allah, haramkanlah rambut dan kulitku diatas api neraka, dan naungilah aku dibawah arsy-Mu pada hari dimana tidak ada naungan kecuali naungan-Mu.

Ketika Mengusap Kedua Telinga
Allahummasma’nii munaadiyal jannati fil jannati ma’al abraar.
Ya Allah, perdengarkanlah aku suara pemanggil surga di dalam surga bersama orang yang baik.

Ketika Mengusap Leher
Allahumma fukka roqobatii minan naari wa a’uudzubika minas salaasili wal aghlaal.
Ya Allah, pisahkanlah leherku dari neraka dan aku berlindung padaMu dari rantai-rantai dan belenggu-belenggu.

Ketika Membasuh Kaki Kanan
Allaahumma tsabbit qadamii ’alaash shiraatill mustaqiimi ma’a aqdaani ibaadikashaalihiin.
Yaa Allah,yaa Tuhanku,tetapkanlah tumuitku diatas titian yang lurus bersama tumit hamba-hamba-Mu yang shaleh.

Ketika Membasuh Kaki Kiri
Allaahumma inni aa’udzubika antazilla qadamii ’alaa shiraati fiin naari yauma tazilla maaqdamul kaafiriina wal munaafiqiin.
Yaa Allah yaa Tuhanku,sesungguhnya aku-berlindung kepada-Mu dari keterpelesetan tumuitku dari atas jalan neraka,pada hari dikala terpeleset tumit orang-orang kafir dan orang-orang munafiq.


Doa Ketika Selesai Berwudhu
Asysy hadu an laa illaaha illallaah wah dahulaa syarikalah waasyhadu anna muhammadan ’abduhuu wa rarasuuluhuallaahum maj ’alnii minat tawaabiina waj’alnii minal mutathahhitiina waj:alnii min ’ibaadikash shaalihiin.
Saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah Satu-satu-Nya,tiada sekutu bagi-Nya Dan Saya bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba-Nya dan utusan-Nya.Yaa Allah,jadikanlah saya termasuk orang-orang yang bertaubat dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang suci dan jadikanlah saya termasuk orang-orang yang shalih.Tidak ada komentar:

Poskan Komentar